Mae Addysgu Cymru wedi cael ei ddisodli gan Addysgwyr Cymru. Addysgwyr Cymru fydd y ddesg gymorth gychwynnol a’r ‘ffenestr siop’ ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. P’un ydych chi’n gylfogwr, darparwr hyfforddiant, addysgwr, neu’n rhywun sy’n chwilio am newid gyrfa – mae gennym wybodaeth am yrfaoedd, hyfforddiant a dysgu professiynol ar y wefan hon. May Addysgwyr Cymru yn cynrychioli’r sector addysg gyfan, gan gynnwys ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid.

Discover Teaching has been replaced by Educators Wales. Educators Wales will be the initial helpdesk and ‘shop widow’ for the education workforce in Wales. Whether you’re an employer, training provider, educator or someone looking for a career change – we have information on careers, training and professional learning and job opportunities available on the site. Educators Wales represents the entire education sector, including schools, further education, work-based learning and youth work.